3440. Omgevingsvisie Meierijstad

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-11-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. ir. M.H. Fast
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Meierijstad

Bevoegd gezag
Gemeente Meierijstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 17 dec 2019