3436. Verdubbeling N34 Emmen - De Punt en reconstructie verkeersplein Gieten

De provincie Drenthe is voornemens de N34 gedeeltelijk te verdubbelen en het verkeersplein Gieten te reconstrueren. Met deze ingreep wil de provincie de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de N34 verbeteren alsmede het openbaar vervoer over de N34 verbeteren. Het betreft hier een traject van ca. 40,2 km en doorkruist de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo. De provincie heeft de Commissie gevraagd advies te geven over de reikwijdte en het detailniveau van het MER voor dit plan. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-03-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-05-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor de aanpassingen aan de N34 en het knooppunt Gieten het landschap en natuur vanaf het begin een belangrijke rol te geven. Zo komen kansen voor landschap en natuur meteen goed in beeld. De provincie Drenthe heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
De weg -ook wel ‘Hunebed Highway’- ligt in de Hondsrug, wat een waardevol gebied is voor natuur en (cultuur)landschap. Ook heeft de weg invloed op de verschillende kernen, zoals Gieten, die dicht tegen de weg aanliggen. Daarom adviseert de Commissie om naast verkeerkundige inzichten ook meteen kansen voor landschap, leefbaarheid en natuur mee te nemen. Denk aan het wegnemen van barrières tussen waardevolle natuurgebieden. Op deze manier komt de omgeving van het gebied vroegtijdig aan bod, en niet alleen achteraf bij het voorkomen van negatieve effecten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Reinoud Kleijberg
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff MSc, dhr. G.A. Hendriks MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Bijgewerkt op: 12 mei 2020