3420. Gaswinning locatie Nieuwehorne, gemeente Heerenveen

Vermilion Energy wil vanuit de mijnbouwlocatie Nieuwehorne uit twee nieuwe velden aardgas winnen. Voor het transport van het aardgas naar het gasbehandelingsstation moet een gasleiding naar Mildam worden aangelegd. Voordat de gemeente besluit over de benodigde wijzigingen van bestemmingsplannen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
29-08-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-11-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
04-08-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-10-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
3420 ts persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is gestructureerd en systematisch opgebouwd. Er is echter nog niet voldoende onderzocht of de gasleiding onder het natuurgebied Katlijker Schar invloed heeft op de waterhuishouding in het gebied en wat de effecten zijn voor plant- en diersoorten. Ook is nog onduidelijk wat het waterstofsulfide-gehalte in het gewonnen aardgas is. Waterstofsulfide is een giftig gas en kan afhankelijk van de concentratie gevaarlijk zijn voor de mens en het kan de leidingen en installatie aantasten.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen met de ontbrekende informatie en daarna pas een besluit te nemen over de bestemmingsplanwijzigingen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om varianten voor de aanleg van de gastransportleiding te onderzoeken op de effecten voor het nabijgelegen natuurgebied Katlijker Schar. Er zijn verschillende routevarianten mogelijk voor het tracé van de gasleiding naar Mildam. Het aanleggen van de gasleiding kan bijvoorbeeld de waterhuishouding van de beschermde natuurgebieden verstoren. De Commissie adviseert om een variant te onderzoeken waarbij de leiding om het natuurgebied Katlijker Schar heen gaat. Ook vraagt de Commissie te onderzoeken in welke mate de aardgaswinning leidt tot bodemdaling en trillingen, ook in combinatie met omringende gasvelden zoals het Langezwaagveld.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Maarten Jan Brolsma
dr. Henk Everts
drs. Sander Kabel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerenveen

Bevoegd gezag
Gemeente Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 28 okt 2020