3420. Gaswinning locatie Nieuwehorne, gemeente Heerenveen

Vermilion Energy Netherlands B.V. wil vanuit de bestaande mijnbouwlocatie Nieuwehorne uit twee gasvoorkomens aardgas winnen. Voor het transport van het gewonnen aardgas naar het gasbehandelingsstation moet een gastransportleiding worden aangelegd. Deze gastransportleiding zal komen van de mijnbouwlocatie Nieuwehorne naar de al reeds bestaande gasleiding in Mildan. De gasleiding zal het natuurgebied Katlijker Schar doorkruisen.    De initiatiefnemer verwacht op deze locatie aardgas te winnen tot 2029. De verwachte productiecapaciteit is maximaal 470.000 m3 aardgas/dag. Voor de productie en aanleg van de leidingen zijn wijzigingen nodig van bestemmingsplannen.  De gemeente Heerenveen heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
29-08-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. A.B.E.T. Kabel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerenveen

Bevoegd gezag
Gemeente Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 26 sep 2019