3415. Uitbreiding geitenhouderij, Hollander 5 te Heythuysen

Brinkhaus Geitenhouderij B.V. wil op locatie Hollander 5 te Heythuysen drie bestaande pluimveestallen slopen om een nieuwe geitenstal voor ruim 2.000 geiten te bouwen. Daarnaast wil het bedrijf een bestaande opslagruimte ombouwen tot een stal voor 600 opfokgeiten en afmestlammeren.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-07-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Er zijn verschillende alternatieven om de uitbreiding van de geitenhouderij te realiseren. De Commissie adviseert in het op te stellen milieueffectrapport de effecten van deze alternatieven te beschrijven. Met name de toename van geurhinder, de gevolgen voor de gezondheid en voor omliggende (beschermde) natuurgebieden verdienen aandacht, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen
drs. Renske Nijdam

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frank Brinkhaus Geitenhouderij B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 10 okt 2019