3414. Brielle-Westvoorne Omgevingsplan Buitengebied

De gemeenten Brielle en Westvoorne willen een omgevingsplan voor het buitengebied vaststellen. Dit plan valt onder de crisis- en herstel wet. Voorafgaand aan de besluitvorming over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-06-2019 Ter inzage legging MER
28-06-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. W. Foppen
dhr. drs. M.A. Kooiman

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Brielle
Gemeente Westvoorne

Bevoegd gezag
Gemeente Brielle
Gemeente Westvoorne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 22 jul 2019