3396. Hamerkwartier Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord transformeren tot een gemengd (hoog)stedelijk woon-werkgebied. Het doel is om het gebied duurzaam te ontwikkelen zodat een ongedeelde wijk ontstaat. Dit betekent dat zowel oude als nieuwe bewoners zich er thuis voelen en dat het gebied goed aansluit op omliggende buurten. Het is niet ondenkbaar dat een aantal huidige bedrijven wordt uitgeplaatst, maar er blijft ruimte voor vestiging van gevarieerde bedrijvigheid. Om de milieueffecten van het project te onderzoeken, stelt de gemeente een milieueffectrapport op.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Cuijpers
dhr. P.A. Feij
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 26 apr 2019