3386. Bedrijventerrein De Zwette V, Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het bedrijventerrein 'De Zwette V'. Dit terrein van in totaal 28 hectare, zal ruimte bieden aan een zonnepark en verschillende typen bedrijven. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies 
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. bc. R. Bruinsma
dhr. dr. F.H. Everts
mw. ir. M.L. Verspui

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 15 apr 2019