3386. Bedrijventerrein De Zwette V, Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het bedrijventerrein De Zwette V, aan de zuidwestkant van Leeuwarden. Naast  bestaande bedrijven komt er ruimte voor verschillende soorten nieuwe bedrijven. Voordat de gemeente Leeuwarden besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-07-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies 
Het rapport vergelijkt verschillende invullingen van het bedrijventerrein, bijvoorbeeld met logistieke bedrijven, ‘grote lawaaimakers’ en windturbines van verschillende afmetingen. Dit geeft een goed beeld van de minimale en maximale effecten van het plan. Onduidelijk is nog wat de effecten van sommige bedrijven zijn en of deze met elkaar conflicteren. Zo is bijvoorbeeld voor windturbines, een tankstation of opslag van waterstof voldoende veilige afstand nodig. Ook is nog onduidelijk welke maatregelen nodig zijn om effecten door extra stikstofuitstoot op beschermde natuurgebieden, zoals de Alde Feanen, te voorkomen. De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

bc. Rein Bruinsma
dr. Henk Everts
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)
D18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (met capaciteit >= 50.000 inwonerequivalenten) die deel uitmaakt van een inrichting als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Waterwet
D18.7 2018: wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de verbranding of de chemische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen capaciteit installatie >=50 ton per dag
D39.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het slachten van dieren als prod.cap. >=25.000 ton vlees p/j

Bijgewerkt op: 11 jul 2019