3361. Aardgaswinning in A en B blokken

Initiatiefnemer Petrogas B.V wil in de A en B blokken van de Noordzee aardgas winnen. Petrogas heeft het voornemen om in de komende tien jaar circa vijf gasvelden uit te rusten met een gasproductieplatform om aardgas te winnen. Deze gasvelden bevinden zich onder het Natura 2000-gebied Doggersbank. Het gewonnen gas wordt per pijpleiding getransporteerd. Voordat over de benodigde mijnbouwmilieuvergunning besloten wordt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Petrogas E&P Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding buisleiding diameter >80 cm of lengte >40km voor transport gas, olie, chemicali├źn of voor CO2 geologische opslag, incl. pompstation
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit
D29.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor ondergrondse mijnbouw als oppervlakte >= 50 ha en in gevoelig gebied als bedoeld nder a, b of d van onderdeel A1 tot 3 zeemijl uit de kust

Bijgewerkt op: 24 jan 2019