3339. Bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019

De gemeente Oss wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor haar buitengebied. Ze wil de drie bestaande plannen voor de buitengebieden van Lith, Oss en Maasdonk harmoniseren en actualiseren. Voordat de gemeenteraad van Oss besluit over het bestemmingsplan buitengebied Oss zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Oss heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-08-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2018 Ter inzage legging MER
17-01-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente wil de kwaliteiten van de verschillende landschapstypen in de gemeente, zoals uiterwaarde of komgebied, vasthouden. Tegelijkertijd maakt ze kleine windmolens mogelijk, wat vooral voor open gebieden zoals de Lithse polder nadelige gevolgen kan hebben. Kleine windmolens kunnen daarnaast ook nadelig zijn voor vleermuizen, omdat de rotor precies op de vlieghoogte van sommige vleermuissoorten zit. De Commissie adviseert deze informatie op te nemen in het rapport en pas daarna te besluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente Oss

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 24 jan 2019