3323. Bestemmingsplan buitengebied Noordoost, gemeente Breda

De gemeente Breda werkt aan het bestemmingsplan buitengebied noordoost, het gebied rond Teteringen. Binnen het bestemmingsplan maakt de gemeente onder meer de ontwikkeling van bestaande veehouderijen, recreatie en kleine windturbines mogelijk. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-11-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-12-2019 Ter inzage legging MER
12-12-2019 Kennisgeving MER
05-03-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat nog niet zien of er voldoende ruimte is voor de ontwikkeling van veehouderijen zonder dat de stikstofdepositie toeneemt. De effecten zijn alleen op hoofdlijnen bepaald. Om te bepalen in hoeverre bedrijven kunnen ontwikkelen, is juist inzicht nodig per veehouderij in bijvoorbeeld aantallen dieren en bestaande stalsystemen. Deze informatie ontbreekt nu nog in het milieueffectrapport, zegt de Commissie. Zij adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Claudia Bremer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Breda

Bevoegd gezag
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen

Bijgewerkt op: 23 mrt 2020