3253. Vleesvarkensstallen Roffert 36, te Oirlo

Initiatiefnemer wil een bestaande vleesvarkenshouderij aan de Roffert slopen en op die plaats een nieuwe fokvarkenshouderij oprichten. In totaal zullen 2.345 zeugen, 12.096 gespeende biggen, 419 opfokzeugen en 3 dekberen worden gehouden in drie nieuwe stallen. Om dit mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan ter plaatse worden gewijzigd. Bovendien is een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-01-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat de milieueffecten van de gekozen bedrijfsopzet duidelijk zien. Uit het onderzoek blijkt dat luchtverontreiniging door fijn stof en geuroverlast van de omgeving weliswaar toenemen, maar binnen de daarvoor geldende grenzen blijven. In vergelijking met het huidige vleesvarkensbedrijf op de locatie ontstaat meer luchtverontreiniging door ammoniak. Met de nu beschikbare milieu-informatie kan de gemeente een goed afgewogen beslissing nemen over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venray
Cornelissen Varkens

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 06 feb 2018