3251. Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018

De gemeente Borsele stelt een nieuw omgevingsplan op voor het buitengebied. Met dit plan wil de gemeente de bijzondere kwaliteit van het buitengebied beschermen en tegelijkertijd flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen, bijvoorbeeld uitbreiding van veehouderijen. Voordat de gemeente besluit over het omgevingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Borsele heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-12-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport maakt duidelijk dat de gemeente veel belang hecht aan het beschermen van het landschap, het cultureel erfgoed en de natuur in het buitengebied. Uit het rapport blijkt dat vooral uitbreiding van veehouderijen negatieve effecten zal hebben op nabijgelegen natuurgebieden, zoals de Westerschelde en Saeftinghe. Deze effecten worden onder andere veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak. Het rapport maakt duidelijk dat een deel van de bedrijven kan uitbreiden als stalmaatregelen worden getroffen die de uitstoot van stikstof beperken.

De Commissie vindt dat er nog relevante informatie ontbreekt. De doelstelling “behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit” is nog niet voldoende uitgewerkt, waardoor de effecten van het plan hierop niet goed beoordeeld kunnen worden. De Commissie adviseert de ontbrekende informatie in beeld te brengen voordat de gemeente besluit over het omgevingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Jan van der Grift
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Borsele

Bevoegd gezag
Gemeente Borsele

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 19 dec 2017