325. Kalvergierbewerkingsinstallatie te Putten

Het betreft de uitbreiding van de capaciteit van de kalvergierbewerkingsinstallatie (kgbi) te Putten van 70.000 m┬│ kalvergier per jaar naar 150.000 m3. In de kgbi wordt kalvergier in een actiefslibproces omgezet in een mestproduct dat beter in de landbouw kan worden afgezet. Onbewerkte kalvergier is van een zodanige kwaliteit dat afzetmogelijkheden in de landbouw beperkt zijn.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-01-1991 Datum kennisgeving
21-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
20-03-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-01-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-02-1993 Kennisgeving MER
11-02-1993 Ter inzage legging MER
15-04-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Omdat een onderzoek naar emissiegegevens voor de installatie van Elspeet is afgewacht, heeft de besluitvorming lang geduurd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. A.H. Dirkzwager
dhr. ing. C. Roos
dhr. ing. F. van Voorneburg

Voorzitter: dhr. dr. J.Th. de Smidt
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. R.L.J.M. Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Mestverwerking Gelderland B.V.

Bevoegd gezag
Gelderland
zuiveringschap Veluwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010