3221. Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht maakt een Omgevingsvisie om de Merwedekanaalzone om te vormen tot een gebied voor (starters)woningen, bedrijven, voorzieningen en recreatie. De ambities voor het gebied zijn hoog. Zo wil de gemeente minder verkeerslawaai en in 2040 energieneutraal zijn. Voordat over de Omgevingsvisie wordt besloten, stelt de gemeente een milieueffect-rapport op om het milieubelang mee te wegen. De gemeenteraad van Utrecht heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-04-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-08-2017 Ter inzage legging MER
12-10-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het MER legt de nadruk op de milieuaspecten lucht, geluid en doorstroming van het autoverkeer. Het rapport maakt niet duidelijk of de ambities voor gezonde leefomgeving, klimaat, energie en mobiliteit haalbaar zijn. De Commissie adviseert daarom in een aanvulling op het MER de haalbaarheid van deze ambities te onderzoeken en ook om na te gaan welke sturing vanuit de gemeente daarvoor nodig is. Daarnaast adviseert zij om een dynamisch monitorings- en evaluatieprogramma op te zetten. Daarmee kunnen de ontwikkelingen in het gebied worden gevolgd, en indien nodig met maatregelen worden bijgestuurd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Jan Hellinga
ir. Hans Huizer
ir. Joep Lax
ir. Frans Rooijers

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 06 feb 2020