322. Vergassingsinstallatie chemisch afval bij Afvalverwerking Botlek (AVB) R'dam

Het voornemen betreft het eventueel gefaseerd oprichten van twee installaties voor het vergassen van chemisch afval op een locatie aan de Oude Maasweg, Rotterdam-Botlek, met een capaciteit van 25 kton/jaar ieder.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-01-1991 Datum kennisgeving
02-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
07-03-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
prof. ir. Brasser
prof. dr. ir. Rulkens
ir. van der Schaaf
ir. van Veen

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalverwerking Botlek B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018