3214. Bestemmingsplan Paleis ’t Loo, gemeente Apeldoorn

Nationaal Museum Paleis Het Loo wil in de toekomst meer bezoekers kunnen ontvangen en meer evenementen organiseren. Het bestemmingsplan ‘Paleis Het Loo en Paleispark’ maakt daarom de volgende ontwikkelingen mogelijk: een nieuwe ondergrondse uitbreiding onder het voorplein uitbreiding en herinrichting van het bestaande parkeerterrein uitbreiding van het jaarlijks mogelijke aantal evenementen en/of evenementendagen. Ter ondersteuning van een besluit over het bestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld.  

Procedure en adviezen

Toetsing
07-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-03-2017 Kennisgeving MER
30-03-2017 Ter inzage legging MER
24-05-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van het bestaande parkeerterrein mogelijk waardoor 1,2 ha tamelijk goed ontwikkeld gemengd bos in de Groene Ontwikkelingszone moet worden gekapt. Volgens provinciaal beleid is de uitbreiding van het parkkeerterrein alleen mogelijk als de samenhang tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden wordt versterkt. Uit het rapport blijkt nog onvoldoende hoe de aanwezige natuurwaarden versterkt worden. De Groene Ontwikkelingszone zou mogelijk wel kunnen verbeteren door de bemeste toplaag van de bodem te verwijderen en het gebied in te planten met inheemse loofboomsoorten die passen bij de ‘potentieel natuurlijke vegetatie’ van dit gebied zoals de inlandse eik. De Commissie adviseert om het rapport op dit punt aan te passen en pas daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente heeft laten weten het advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 13 jun 2017