3203. Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee

Frisia zout B.V. heeft in 2014 toestemming gekregen om zout te winnen onder de Waddenzee op de locatie Havenmond. Daarbij wordt het ‘hand aan de kraan’-principe gehanteerd. Dit betekent dat zoutwinning is toegestaan, maar wordt verminderd of gestopt bij teveel bodemdaling of bij aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee. Hiervoor voert Frisia een monitoringsprogramma uit.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie 2017
01-02-2017 Adviesaanvraag
25-04-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Advies 2017 Auditcommissie
Persbericht bij advies 2017
Advisering Auditcommissie 2019
30-04-2019 Adviesaanvraag
19-12-2019 Advies uitgebracht
Advies 2019 Auditcommissie
Persbericht bij advies 2019
Advisering Auditcommissie 2020
09-03-2020 Adviesaanvraag
27-05-2020 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie over de herziene resultaten van de nulmeting
Persbericht ov3

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie 2020
Het afgelopen jaar is de nulmeting 2018 verbeterd. Zo is de meetaanpak van diepe-bodemdaling toegevoegd. Ook geeft het raaimetingenprogramma nu een betrouwbaar beeld, zodat veranderingen in plaathoogte- en oppervlak goed kunnen worden gevolgd.
 
Toch zijn er nog belangrijke aandachtspunten. Zo blijkt de voorspellende waarde van de nulmeting voor wadvogels (zoals de bonte strandloper) beperkt, aldus de Auditcommissie. Zorg ervoor dat hierop de monitoring verder aangescherpt wordt. Dan ligt er een goede onderbouwing bij de start van de commerciële winning en vindt ook geen onnodig onderzoek plaats.


Advisering Auditcommissie 2017 en 2019
Uit de nulmeting 2018 blijkt dat een deel van de metingen nog onvoldoende bruikbaar is, aldus de Commissie. Zo is het beoogde hergebruik van gegevens van Rijkswaterstaat nog niet gelukt. Ook zijn meetresultaten van de geselecteerde vogels (scholekster, bonte strandloper en kanoet) nog onvoldoende compleet om negatieve effecten van de zoutwinning te kunnen aantonen of uitsluiten. 
De Commissie vindt het positief dat vroeg is gestart met de nulmeting om lange-termijntrends in beeld te brengen. Duidelijk is wel dat het programma nog niet klaar is. Nu de winning is uitgesteld, is er nog voldoende tijd om voorafgaand aan de winning verder proef te draaien met het monitoringsprogramma en om verbeteringen aan te brengen. Frisia heeft al aan de ministers en de Commissie aangegeven het advies op te volgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
drs. Sander Kabel
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia Zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 09 jun 2021