320. Station voor op- en overslag van mest van COBAM te Wanssum

Het voornemen betreft de op- en overslag van 50 kton pluimveemest/jaar en de overslag van stapelbare pluimveemest met een jaarlijkse omzet van tussen de 50 en de 100 kton.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-01-1991 Datum kennisgeving
04-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
01-03-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De procedure is stilgelegd omdat tijdens het onderzoek bleek dat het voorgestelde initiatief technisch en financiële niet haalbaar was. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Hans Heuer
ing. Kroodsma
drs. de Weger

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Boschloo

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Cöoperatie Bewerking en Afzet Pluimveemest Limburg (COBAM)

Bevoegd gezag
Limburg
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018