3196. Bedrijvenpark Medel, gemeente Tiel

De gemeente Tiel wil het bedrijvenpark Medel uitbreiden. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen van dit plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-02-2017 Kennisgeving MER
02-02-2017 Ter inzage legging MER
29-03-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat goed de milieueffecten zien van de transformatie van agrarisch gebied naar bedrijventerrein, zoals meer verkeer, luchtverontreiniging en geluidhinder. Op het terrein blijken diverse archeologische vindplaatsen te zijn. Hoe hier mee wordt omgegaan is duidelijk beschreven, bijvoorbeeld door niet te bouwen op een deel van de archeologische vindplaats ‘De Hoge hof’ die bewoond was van de Romeinse tijd tot de middeleeuwen.
De gemeente heeft grote duurzaamheidsambities bij de invulling van het bedrijventerrein, zoals energiezuinigheid en opwekken van groene energie. Deze ambities zijn in het rapport beperkt uitgewerkt. De Commissie beveelt aan dit alsnog te doen. Met een goede uitwerking van deze ambities kan de gemeente deze desgewenst een rol laten spelen bij dit bedrijventerrein.
De eindconclusie van de Commissie m.e.r. is dat met het milieueffectrapport er goede en bruikbare milieu-informatie beschikbaar is voor een goed en afgewogen besluit over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
drs. Marinus Kooiman
ir. Henk Otte
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tiel

Bevoegd gezag
Gemeente Tiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 31 mrt 2017