3174. Varkenshouderij Lieshoutseweg ong. te Nijnsel, gemeente Meierijstad

Varkensbedrijf Verhagen wil zijn varkenshouderij in Mariahout verplaatsen naar de Lieshoutseweg ong. te Nijnsel, gemeente Meierijstad en uitbreiden tot 17.680 vleesvarkens. Voor het nieuwe bedrijf is een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Meierijstad besluiten over de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-08-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
31-08-2017 Kennisgeving MER
01-09-2017 Ter inzage legging MER
02-11-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de nieuwe varkenshouderij goed beschrijft. Zo zijn bijvoorbeeld de effecten van luchtverontreiniging uit de stal (ammoniak en fijn stof) en de geurbelasting van de omgeving goed in beeld gebracht.
Met het rapport kan de gemeente goed onderbouwde afwegingen maken over de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Verhagen

Bevoegd gezag
Gemeente Meierijstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 09 mrt 2018