3171. Bestemmingsplan buitengebied Deurne

De gemeente Deurne stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Doel is het verwerken van de nieuwe regels uit de Provinciale Verordening ruimte 2014 en het nieuwe gemeentelijke beleid. Het plan is daarmee kaderstellend voor de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen. Ook is voor dit plan een Passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingwet 1998 uitgevoerd. Om deze redenen is voor het plan een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-10-2016 Kennisgeving MER
14-10-2016 Ter inzage legging MER
31-01-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft hoeveel en welk type agrarische bedrijven (veehouderij en glastuinbouw) in het buitengebied van de gemeente aanwezig zijn en wat de milieugevolgen zijn van hun verdere groei. Uit het rapport blijkt dat uitbreiding van agrarische bedrijven zonder voorwaarden en maatregelen niet mogelijk is, omdat dit teveel natuurschade veroorzaakt, bijvoorbeeld in de Deurnsche Peel & Mariapeel. Het rapport maakt nog niet voldoende duidelijk of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om de in het bestemmingsplan toegestane uitbreidingen mogelijk te maken.

De Commissie adviseert daarom om het rapport aan te laten passen en daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

De gemeente heeft aangegeven zich te beraden op het opstellen van een aanvullend milieurapport en een toetsing daarvan door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
ing. Jan van der Grift
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Deurne

Bevoegd gezag
Gemeente Deurne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 28 mrt 2017