3159. Vleeskuikenhouderij Spijk-Kolholsterweg 14, gemeente Delfzijl

De familie Rijzebol wil haar vleeskuikenhouderij in Spijk, gemeente Delfzijl uitbreiden met twee nieuwe stallen. Het aantal vleeskuikens neemt toe van 119.000 naar 238.000 stuks. Hiervoor zijn een omgevingsvergunning voor milieu en bouwen en een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voordat burgemeester en wethouders hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-09-2016 Kennisgeving MER
22-09-2016 Ter inzage legging MER
27-12-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de uitbreiding nog niet duidelijk beschrijft. Zo blijkt uit nadere beschouwing van de berekening van de hoeveelheid stikstof die in natuurgebieden terecht komt dat de drempelwaarden worden overschreden. Bovendien worden de milieueffecten van deze uitbreiding afgewogen tegen de effecten van een verkleining van een ander bedrijf in een andere gemeente. Een dergelijke afweging is niet alleen niet toegestaan, maar geeft ook een te gunstig beeld van de milieueffecten van de uitbreiding van het bedrijf. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te vullen met een gecorrigeerde beoordeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K.P. Rijzebol

Bevoegd gezag
Gemeente Delfzijl

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 09 jan 2017