3156. Uitbreiding Pluimveehouderij Harmes in Klazienaveen

Harmes Pluimvee B.V. wil zijn vleeskuikenhouderij in Klazienaveen, gemeente Emmen wijzigen en uitbreiden van 123.500 naar 248.500 vleeskuikens. Ook komen er een mestdrooginstallatie en een mestverbrandingsinstallatie. Voor deze wijzigingen is een omgevingsvergunning voor milieu, bouwen en voor afwijken van het bestemmingsplan nodig. Voordat burgemeester en wethouders hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-11-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport geen compleet beeld geeft van de geurhinder in de omgeving, omdat de bijdragen van de mestdroging en de mestverbranding aan de geurbelasting onderbelicht zijn gebleven. Daarnaast vindt de Commissie dat er in het rapport informatie ontbreekt over de hemelwaterberging en dat de informatie over het toe te passen ventilatiesysteem niet duidelijk is.
De Commissie adviseert de gemeente Emmen het rapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten. Hierdoor zijn straks de milieugevolgen van de veehouderij goed beschreven en zijn milieuvriendelijke technieken tijdig in beeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Harmes Pluimvee BV

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 21 nov 2016