315. GFT-composteringsinrichting Moerdijk

Deze locatie is naar voren gekomen in de m.e.r. voor de locatiekeuze afvalverwerkingsinstallatie Cluster-West1. In deze procedure gaat het om de oprichting van een composteerinrichting voor GFT-afval op het industrieterrein Moerdijk met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton per jaar.    1 Zie project 251.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-11-1990 Datum kennisgeving
19-11-1990 Ter inzage legging van de informatie
21-01-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-12-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-12-1992 Kennisgeving MER
04-12-1992 Ter inzage legging MER
17-02-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie oordeelde dat het MER op hoofdpunten voldoende informatie bood voor de besluitvorming. Het MER was verder een goed leesbaar en toegankelijk rapport. In het kader van de vergunningverlening en de evaluatie achteraf zou nog wel aandacht moeten worden geschonken aan een monitoringsprogramma voor de geuremissie. Dit is gewenst om de noodzaak tot eventuele (extra) mitigerende maatregelen vast te stellen. De Commissie sloot namelijk niet uit dat, op grond van de beschrijvingen in het MER, de geuremissies hoger zouden uitvallen dan in het MER was aangenomen. Dit geldt des te meer voor piekbelastingen en calamiteitensituaties. Uit de nieuwe aanvraag bleek dat alsnog was gekozen voor het meest milieuvriendelijke alternatief. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
dr. ir. Koster
Cees van Maanen

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zuid-Nederlandse Composteringsmaatschappij
stadsgewest Breda

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007