3117. Uitbreiding Melkgeitenhouderij Brinkhofweg 36 te Lunteren, gemeente Ede

Het bedrijf Melkgeit BV gevestigd aan de Brinkhofweg 36 te Lunteren wil het aantal melkgeiten uitbreiden van 2.000 naar 3.800. Voor deze uitbreiding dient de gemeente Ede een omgevingsvergunning te verlenen. Ter ondersteuning van een besluit hierover is een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Toetsing
25-01-2017 Kennisgeving MER
26-01-2017 Ter inzage legging MER
09-03-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Brief inzake Uitbreiding Melkgeitenhouderij Brinkhofweg 36 te Lunteren, gemeente Ede

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft de gemeente bericht dat een inhoudelijke reactie op het milieueffectrapport geen toegevoegde waarde heeft voor de besluitvorming omdat al in 2016 een stal is vergund en gebouwd voor 3.800 dieren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Jong
Lowijs Advies

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 14 apr 2017