3116. Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis

De gemeente Sint Anthonis herziet het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het plan biedt agrarische bedrijven mogelijkheden om uit te breiden. Ter onderbouwing van een besluit over dit plan is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Sint Anthonis heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-03-2016 Kennisgeving MER
30-03-2016 Ter inzage legging MER
14-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat bij maximale invulling van het plan de ammoniak afkomstig van veehouderijen kwetsbare natuurgebieden aantast, zoals natuurgebied ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’. Het rapport beschrijft mogelijke maatregelen om dat effect te voorkomen. Die maatregelen leiden ertoe dat sommige van de aanwezige bedrijven de beschikbare uitbreidingsruimte niet volledig kunnen benutten. De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieu-informatie bevat om goed onderbouwde afwegingen over het bestemmingsplan te kunnen maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Nico de Vries
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Sint Anthonis

Bevoegd gezag
Gemeente Sint Anthonis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 14 jun 2016