3107. Windpark Midwoud

Engie wil bij Midwoud een windpark ontwikkelen met maximaal 12 windturbines. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast en is een omgevingsvergunning nodig. Voordat provincie Noord-Holland hierover een besluit neemt, wordt eerst een milieueffect-rapport opgesteld. Engie heeft al een concept-milieueffectrapport geschreven. Het conceptrapport beschrijft zes verschillende opstellingsmogelijkheden van de turbines en de milieueffecten hiervan. De provincie Noord-Holland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de benodigde inhoud van het definitieve milieueffectrapport aan het de hand van het concept-rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-01-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-03-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. adviseert in het rapport goed te beschrijven hoe de keuze voor een windpark bij Midwoud tot stand is gekomen. Ook adviseert zij om goede visualisaties van de landschappelijke gevolgen van de zes verschillende opstellingen in het rapport op te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Engie Nederland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 01 apr 2016