3095. Bestemmingsplan buitengebied Zeewolde 2016

De gemeente Zeewolde wil met nieuwe bestemmingsplannen buitengebied ruimte bieden voor ontwikkelingen van agrarische bedrijven. Voordat de gemeenteraad van Zeewolde hierover een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-03-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat het rapport de effecten van de uitbreiding van veehouderijen op natuur en het milieu goed beschrijft. De luchtverontreiniging vanuit veehouderijen tast onder andere heide en kruidenrijke graslanden in natuurgebieden in de omgeving aan. Het rapport laat zien dat met het treffen van maatregelen zoals moderne stalsystemen en het beperken van het aantal en de omvang van stallen teveel natuurschade aan beschermde natuur kan worden voorkomen. De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieu-informatie bevat om goed onderbouwde afwegingen over de bestemmingsplannen te kunnen maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zeewolde

Bevoegd gezag
Gemeente Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018