309. Ontgrondingenplan Limburg, deel grind, beton-en metselzand

Het gaat om de aanwijzing van een of meer locaties gelegen in de Maasvallei voor de gecombineerde winning van genoemde delfstoffen (35 miljoen ton grind en maximaal 10 miljoen ton zand) ter voorziening in de zogenoemde landelijke behoefte. Het is het voornemen om voor de herinrichting van deze winlocaties het accent te leggen op natuurontwikkeling.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-09-1990 Datum kennisgeving
07-09-1990 Ter inzage legging van de informatie
16-11-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In februari 1994 is dit project opgevolgd door de m.e.r.-procedure voor het Natuurontwikkelingsplan Grensmaas1. 

 

1 Zie project nummer 595. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Paul Ike
drs. Kleijn
drs. Kuijpers
drs. Jaap Stellingwerff
ir. Teerink

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018