3084. Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel)

De gemeente Breda stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied aan de oostkant, het grondgebied van de voormalige gemeente Bavel. Het bestemmingsplan wil ruimte bieden voor de uitbreiding van veehouderijen en andere bedrijven, zoals glastuinbouw en boomteelt. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Breda heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-10-2015 Kennisgeving MER
29-10-2015 Ter inzage legging MER
05-11-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-01-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar dat het rapport nog niet compleet is. Het is nog onduidelijk of het plan uitgevoerd kan worden zonder negatieve gevolgen voor beschermde natuurgebieden, zoals het Ulvenhoutse Bos. Ook zijn de mogelijke effecten van boomteelt op de waterhuishouding en waterafhankelijke natuur nog niet duidelijk genoeg. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 11 jan 2016