3042. Nieuwe onderzoeksreactor Petten

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor wil in de gemeente Schagen, op de onderzoekslocatie Petten, een nieuwe onderzoeksreactor met een vermogen van maximaal 55 MW bouwen en exploiteren. Met deze reactor zullen medische en industriële isotopen worden geproduceerd en zal nucleair onderzoek worden gedaan. Hij zal de Hoge Flux Reactor vervangen, die zich op diezelfde onderzoekslocatie bevindt. Om de reactor mogelijk te maken is onder andere een Kernenergiewetvergunning nodig. De milieueffecten van deze nieuwe reactor zullen in kaart worden gebracht. De coördinatie van de vergunningverlening berust bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-04-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-06-2015 Aankondiging start procedure
04-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-08-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet de behoefte aan een reactor voor de productie van medische isotopen en experimenteel onderzoek goed onderbouwen alsook het benodigde vermogen. Hierover leven vragen in de omgeving.

De Commissie adviseert verder om het rapport niet te beperken tot de effecten van het bouwen en exploiteren van de reactor. Ook de effecten van bijvoorbeeld de productie van splijtstoffen en de verwerking van kernsplijtingsafval moeten globaal in beeld worden gebracht.

De veiligheidsvoorzieningen, het ontwerp van het koelsysteem en de hoogte van het gebouw zijn andere belangrijke aandachtspunten voor het rapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman
dr. ir. Jan Kops
drs. Jan van der Winden
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Bevoegd gezag
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C22.2 2011: kerncentrale

Bijgewerkt op: 13 aug 2015