2993. Regionaal bedrijvenpark Laarakker Zuid

De gemeente Cuijk wil een bedrijvenpark mogelijk maken op een terrein ten zuiden van de Oeffeltseweg (Laarakker Zuid) en gelijktijdig een bedrijvenpark in Laarakker Noord-West omzetten in een agrarische bestemming. Voordat de gemeenteraad van Cuijk hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-12-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-12-2014 Kennisgeving MER
10-12-2014 Ter inzage legging MER
20-02-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
20-03-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het milieueffectrapport 
Het rapport bevat veel en goed gestructureerde informatie en de samenvatting is goed leesbaar voor een breed publiek. Het eerdere rapport is aangevuld met extra maatregelen om de gevolgen van ammoniakuitstoot (stikstof) in verschillende Natura2000-gebieden, zoals Maasduinen en Boschhuizerbergen te voorkomen. Ook is beschreven hoe de maatregelen worden geborgd.

Hiermee is er voldoende zekerheid dat belangrijke nadelige gevolgen door het plan voor de Natura2000-gebieden uitgesloten zijn. De Commissie vindt dat alle milieuinformatie aanwezig is voor de gemeenteraad om een besluit te kunnen nemen over Laarakker-Zuid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Jan Mulder
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Cuijk

Bevoegd gezag
Gemeente Cuijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 20 mrt 2015