2978. Transferium De Punt, gemeente Tynaarlo

De Provincie Drenthe wil aan de A28 bij afslag De Punt een OV-knooppunt met een P+R voorziening realiseren met maximaal 2.000 parkeerplaatsen (transferium). Om het transferium mogelijk te maken stelt de gemeente Tynaarlo een nieuw bestemmingsplan op. De milieugevolgen hiervan worden onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-08-2014 Aankondiging start procedure
15-08-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-11-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport duidelijk te laten zien welk verkeersprobleem het transferium oplost en op basis van deze verkeersanalyse locaties voor een transferium te onderzoeken die verkeerskundig het meest geschikt zijn.
Ook adviseert zij van enkele locaties de milieuverschillen te vergelijken in het rapport. Onderzoek de mogelijkheden om de gevolgen voor luchtkwaliteit, geluid, landschap, grond- en oppervlaktewater en natuur te minimaliseren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
dr. Henk Everts
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Gemeente Tynaarlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 14 nov 2014