2951. Attractiepark Toverland, gemeente Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas wil uitbreiding van attractiepark Toverland de komende tien jaar mogelijk maken. Het park wil in 2023 minimaal één miljoen bezoekers ontvangen, met in de winter gemiddeld 3.000 bezoekers en in de zomer gemiddeld 13.000 bezoekers per dag. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-06-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
22-10-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-06-2016 Ter inzage legging van de informatie
30-08-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het aangepaste rapport een goed beeld geeft hoe het attractiepark er na de uitbreiding uit komt te zien. Ook is op hoofdlijnen beschreven hoe het eindbeeld op de langere termijn eruitziet: in deze variant zal ook het noordwestelijk gebied tot aan de Schorfvenweg deel van Toverland gaan uitmaken. Het rapport beschrijft de milieugevolgen van een maximale inrichting van het park goed.
Uit het rapport blijkt ook dat beperkingen voor evenementen uit de bestaande vergunning blijven bestaan. De milieueffecten (geluid- en verkeersoverlast) van evenementen op Toverland zullen daardoor vergelijkbaar zijn met het huidige park. De Commissie vindt dat er met dit rapport een goede milieubasis ligt voor een besluit over het bestemmingsplan.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt het milieueffectrapport nog niet volledig. De beschrijving van de effecten van de maximale invulling van het bestemmingsplan in het rapport, komt niet overeen met die in het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op de lange termijn nog onduidelijk. Ook zijn de effecten van het toenemende verkeer op het nabijgelegen natuurgebied Deurnsche Peel & Mariapeel  en de effecten van evenementen op het terrein van het attractiepark nog onvoldoende beschreven.
De Commissie adviseert om een aanvulling op het rapport te maken voordat een besluit wordt genomen. De gemeente Horst aan de Maas heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen en deze nog een keer te laten toetsen door de Commissie m.e.r.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Eugène de Beer
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Horst aan de Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 12 mrt 2018