2949. Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek, Bergambacht

Rijkswaterstaat wil nieuwe overnachtingsplaatsen realiseren voor binnenvaartschepen aan de Beneden-Lek in de gemeente Bergambacht. Daarvoor wordt een klein gedeelte van het gebied afgegraven en aangesloten op de bestaande loskade. Rijkswaterstaat heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
31-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsinsgadvies
De Commissie vindt dat er nog essentiële informatie ontbreekt in het milieueffectrapport en adviseert het rapport aan te vullen. In de aanvulling moet volgens haar de keuze voor de locatie en inrichting meer onderbouwd worden.
De beschrijving van wat het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt aan bijvoorbeeld aantal ligplaatsen en de effecten daarvan op het milieu is nog onvolledig en ook de maatregelen om natuurverlies te voorkomen. Daarnaast ontbreekt nog een beschrijving van de milieueffecten tijdens de uitvoeringsfase.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Dingeman Boogert
ir. Casper van der Giessen
ir. Hans Huizer

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Bevoegd gezag
Gemeente Bergambacht/ GEMEENTE KRIMPENERWAARD

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r.

Bijgewerkt op: 03 nov 2014