2929. Bestemmingsplan buitengebied Rijnwoude

De gemeente Alphen aan den Rijn stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied van (de voormalige gemeente) Rijnwoude. Dit bestemmingsplan biedt ontwikkelingsruimte voor onder andere veehouderijbedrijven. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-06-2014 Kennisgeving MER
19-06-2014 Ter inzage legging MER
25-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar dat deze informatie nog niet compleet is. Zij vindt dat meer aandacht nodig is voor de verschillen in type gebieden, zoals veenweidegebied en droogmakerijen.
Verder is in het rapport nog niet genoeg onderzoek gedaan naar de gevolgen voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de mogelijkheden om deze te beschermen. Ook is nog niet duidelijk of het plan kan worden uitgevoerd zonder gevolgen voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden).
De Commissie adviseert een aanvulling op het milieueffectrapport op te stellen voordat de gemeente een besluit over het bestemmingsplan neemt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Alphen aan den Rijn

Bevoegd gezag
Gemeente Alphen aan den Rijn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 27 okt 2014