2923. Herinrichting De Bijlandse Waard

In de Bijlandse Waard wordt rivierverruiming, natuurontwikkeling en ontgrondingen gecombineerd. Deels werd hier al aan gewerkt, onder bestaande vergunningen. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot andere beleidsdoelstellingen met betrekking tot ontgrondingen-, natuur- en rivierbeheer. Initiatiefnemers hebben daarvoor een alternatief plan ontwikkeld.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie constateert dat het milieueffectrapport goed leesbaar is en van goede kwaliteit.
Het rapport laat zien dat voor bescherming tegen overstromingen voor de gehele Rijn de (extra) waterstandsdaling die met het project bereikt wordt niet nodig is. Het project is daardoor feitelijk beperkt tot verbetering van de kwaliteit van de natuur en zandwinning.
Een samenvatting bij het rapport ontbreekt nog. De samenvatting verdient bijzondere aandacht, omdat besluitvormers en burgers in de eerste plaats de samenvatting lezen. De Commissie vindt het belangrijk dat de samenvatting beschikbaar komt, voordat het besluit over de ontgronding en het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
drs. Allard van Leerdam
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Rijnwaarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 11 sep 2014