292. Slibverbrandingsinstallatie van GEVUDO te Dordrecht

Zie project 109.   

Procedure en adviezen

Ontheffing
07-05-1990 Adviesaanvraag
10-05-1990 Datum kennisgeving
10-05-1990 Ter inzage legging van de informatie
08-06-1990 Advies uitgebracht
Advies verzoek om ontheffing m.e.r.-plicht

Opmerkingen bij de advisering

In het advies concludeerde de Commissie dat redelijkerwijs niets de inwilliging van het ver zoek om ontheffing in de weg stond. 

Tegen de ontheffing is beroep ingesteld, dat echter niet ont vankelijk is verklaard. De milieuvergunningen zijn daar op verleend. De installatie is in werking en heeft in 2000 inmiddels een verwerkingscapaciteit van ongeveer 85.000 ton droge stof per jaar.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Buis
ir. Ab Dirkzwager
ing. Albert Dragt
ir. Anne Kiestra
prof. mr. Kees Lambers

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland
hoogheemraadschap van Schieland
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018