282. Archeologisch themapark 'Archeon' te Alphen a/d Rijn

In een archeologisch themapark zouden de cultuurhistorie van Nederland, vanaf het einde van de laatste IJstijd tot en met de Middeleeuwen voor een groot publiek inzichtelijk moeten worden gemaakt. Dit zou onder andere gebeuren door reconstructies van opgegraven archeologische objecten, demonstraties van oude ambachten en tentoonstellingen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-04-1990 Datum kennisgeving
04-04-1990 Ter inzage legging van de informatie
28-05-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-11-1990 Kennisgeving MER
10-11-1990 Ter inzage legging MER
13-11-1990 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-12-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies sprak de Commissie haar waardering uit over het MER. Voor de aspecten Verkeer en vervoer en bodem en water formuleerde de Commissie aandachtspunten die naar haar oordeel bij de verder besluitvorming over (onderdelen van) het voornemen een rol zouden moeten spelen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Meijer
drs. Jaap Mulder
dr. van Oort
ing. Paul Peeters

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Archeon

Bevoegd gezag
Alphen aan den Rijn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018