2795. Zandwinning Zwakke Schakels Noord-Holland

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil een hoeveelheid zand winnen op de Noordzee voor de versterking van de 'zwakke schakels' langs de Noordhollandse kust (zie ook project 2793). Het MER voor de zandwinning is weinig toegankelijk, maar biedt voldoende informatie voor het te nemen besluit.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-04-2013 Kennisgeving MER
25-04-2013 Ter inzage legging MER
15-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER is opgesteld voor de besluitvorming over een ontgrondingsvergunning. Het voornemen - ondiepe winning (2 meter) dicht bij de kust - is op hoofdlijnen vergeleken met alternatieven die uitgaan van diepere winning respectievelijk winning op locaties die verder van de kust verwijderd liggen. De verschillen in milieueffecten tussen deze alternatieven blijken gering.
In het advies plaatst de Commissie enkele kanttekeningen bij het MER, onder andere over de leesbaarheid van de samenvatting. Verder legt zij in haar advies de relatie met het MER voor de kustversterking en met toekomstige zandwinningen op de Noordzee.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Johan van der Gun
dr. Godfried van Moorsel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.2 2011: oppervlaktedelfstoffen in zee

Bijgewerkt op: 16 jul 2013