2787. Varkenshouderij Van Deijne Zeeland BV, gemeente Landerd

Project-mer voor verplaatsing van een varkenshouderij naar een nieuwe locatie, waar een bestaande varkenshouderij in LOG Graspeel wordt uitgebreid met meer dan 3.000 vleesvarkens.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-04-2013 Kennisgeving MER
11-04-2013 Ter inzage legging MER
19-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie constateert dat de verhouding tussen vleesvarkens en gespeende biggen in het voornemen afwijkt van de verhouding die gebruikelijk is gelet op de aard van het bedrijf. Uit een toelichting op de zogeheten oplegstrategie blijkt dat de gekozen bedrijfsvoering op jaarbasis leidt tot een hoge, structurele onderbezetting van de biggenstal. De Commissie merkt op dat indien die oplegstrategie deel uitmaakt van het voornemen zoals dat in de vergunningaavraag wordt vastgelegd, het MER de milieueffecten van het voornemen correct weergeeft.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
Bert Lowijs

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Pascal Stroeken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Deijne Zeeland B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Landerd

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 20 jun 2013