2778. Bestemmingsplan buitengebied Groesbeek

De gemeente Groesbeek wil één integrale en actuele regeling voor haar buitengebied vaststellen. Het bestemmingsplan omvat het buitengebied van de gemeente, exclusief het bebouwde gebied van de kernen en de terreinen van Dekkerswald en Werkenrode.  

Procedure en adviezen

Toetsing
29-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-04-2013 Kennisgeving MER
02-04-2013 Ter inzage legging MER
11-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER is prettig leesbaar en goed gestructureerd. De informatie wordt op systematische en goed navolgbare wijze gepresenteerd, waarbij het detailniveau waarop de gevolgen voor de EHS in beeld zijn gebracht tot voorbeeld kan strekken. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Richard Schokker
drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jacco Schuurman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Berg en Dal

Bevoegd gezag
Gemeente Berg en Dal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 13 jun 2013