2763. Bedrijventerreinen Drieschouwen, Vaartwijk en Stroodorpe, gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen stelt een nieuw bestemmingsplan op voor de bedrijventerreinen Drieschouwen, Vaartwijk en Stroodorpe, vlabij Sluiskil en Axel. De Commissie vindt dat in het MER informatie ontbreekt die essentieel is om het milieubelang volwaardig mee te wegen in de besluitvorming. Doordat de referentiesituatie en het voornemen onvoldoende duidelijk omschreven zijn, zijn mogelijke milieueffecten niet goed navolgbaar. De Comissie adviseert een aanvulling op te stellen voordat het besluit wordt genomen.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-02-2013 Kennisgeving MER
28-02-2013 Ter inzage legging MER
18-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie constateert de volgende tekortkomingen:

  • Het MER bevat geen duidelijke omschrijving van het voornemen en de referentiesituatie. Het ontwerpbestemmingsplan biedt ontwikkelingsruimte aan bedrijven met mogelijk aanzienlijke milieugevolgen, maar de aard en omvang daarvan zijn niet inzichtelijk.
  • Daardoor zijn de milieueffecten van het voornemen onvoldoende navolgbaar en is onduidelijk of zich knelpunten kunnen voordoen en of mitigerende maatregelen nodig zijn.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Terneuzen

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D25.1-4 2011: opslag olie, (petro)chemische producten, brandstoffen

Bijgewerkt op: 19 apr 2013