2740. Uitbreiding FrieslandCampina Domo te Borculo

FrieslandCampina Domo wil haar productiecapaciteit in Borculo uitbreiden met een melkpoederfabriek met een capaciteit van 1.250.000 ton melk per jaar en vergroting van de bestaande fabriek met 30.000 ton per jaar. Voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-03-2013 Kennisgeving MER
06-03-2013 Ter inzage legging MER
12-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Bij toetsing van het MER is een essentiële tekortkoming geconstateerd. Het gaat om het ontbreken van alternatieven met (extra) bronmaatregelen bij vooral de melkpoederfabriek die de geluidbelasting op de gevels van woningen kunnen beperken en de geluidzone kunnen verkleinen. De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen. Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. ing. Harry Kingma
drs. Allard van Leerdam
drs. Joost van der Pluijm

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
FrieslandCampina

Bevoegd gezag
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D36 2011: zuivelfabriek

Bijgewerkt op: 12 apr 2013