2675. Rotterdamsebaan te Den Haag

De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbindingsweg tussen de A4, A13 en de Centrale Zone van Den Haag. De weg loopt door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Om de Rotterdamse baan mogelijk te maken zijn nieuwe bestemmingsplannen nodig.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-05-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
26-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
05-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
06-06-2013 Kennisgeving MER
07-06-2013 Ter inzage legging MER
02-09-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het MER blijkt dat er na de realisatie van de Rotterdamse Baan nog steeds knelpunten blijven bestaan voor de leefomgeving maar dat deze met mitigerende maatregelen grotendeels opgelost kunnen worden. In de toekomst kan de verkeersontwikkeling mogelijk leiden tot nieuwe knelpunten. De Commissie adviseert deze potentiële knelpunten goed te monitoren.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER goede verkeersprognoses en een overzicht van eventuele risico's, zettingen en milieugevolgen van de te boren tunnelbuizen op te nemen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Sjef Jansen
ir. Joep Lax
dr. ir. Floris Schokking
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rijswijk
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Rijswijk
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 03 sep 2013