2640. Uitbreiding De Zuivelhoeve B.V. te Hengelo

De Zuivelhoeve is een bedrijf dat zuivelproducten zoals yogurt en vla produceert. De Zuivelhoeve wil de activiteiten op de huidige locatie aan de Bruninksweg te Hengelo uitbreiden. De uitbreiding betreft uitbreiding van de productieruimten en de grondstoffenopslag, de bouw van een nieuw magazijn voor eindproducten en de realisatie van een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daarnaast wordt de Bruninksweg verbreed.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-02-2012 Kennisgeving MER
08-02-2012 Ter inzage legging MER
05-04-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De uitbreiding van een zuivelfabriek is m.e.r.-beoordelingsplichtig. Omwille van de transparantie die een m.e.r.-procedure met zich meebrengt heeft de gemeente Hengelo besloten over te gaan op een m.e.r. De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie voor de besluitvorming over het bestemmingsplan aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter Kroeze
drs. Joost van der Pluijm
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
de Zuivelhoeve

Bevoegd gezag
Gemeente Hengelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D36 2011: zuivelfabriek

Bijgewerkt op: 10 jul 2018