2600. Waterberging rondom Eindhoven

Om wateroverlast in stedelijk gebied te voorkomen heeft Waterschap de Dommel zes locaties rond Eindhoven aangewezen als locatie voor waterberging. Op de meeste van deze locaties wordt waterberging gecombineerd met beekherstel en KRW-maatregelen (Kaderrichtlijn Water).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het advies van de Commissie gaat over de volgende projecten:

  • Gestuurde waterberging Buulder Aa
  • Project De Run
  • Gestuurde waterberging Dommeldal
  • Project Keersop
  • Project Kleine Dommel
  • Gestuurde waterberging Valkenswaard-Zuid

De Commissie vindt daarin de volgende informatie essentieel:

  • Beschrijving van de waterproblematiek rond Eindhoven en onderbouwing van maatregelen en locaties.
  • Beschrijving van het proces waarin per deelproject het voorkeursalternatief is gekozen.
  • Inzicht in de bijdrage van de deelprojecten aan de waterbergingsopgave en de andere projectdoelen (natuur, waterkwaliteit, landschap).
  • Inzicht in de gevolgen voor Natura 2000-gebieden en overige beschermde natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
drs. Frans Claessen
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap De Dommel

Bevoegd gezag
Waterschap De Dommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2011: landinrichting
D15.3 2011: wateropslag/stuwdam
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018