2583. Bestemmingsplan buitengebied Bernheze

De gemeente Bernheze wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Ten behoeve van besluitvorming over het bestemmingsplan is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-09-2011 Kennisgeving MER
05-09-2011 Ter inzage legging MER
23-09-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. Het voorontwerp-bestemmingsplan is, mede naar aanleiding van de milieu-informatie uit het MER, flink aangepast. De Commissie waardeert de manier waarop het MER een rol heeft gespeeld in het planproces. Helaas is op basis van de informatie in het MER niet volledig navolgbaar wat de maximale milieueffecten zullen zijn van het voorliggende bestemmingsplan. De Commissie adviseert daarom het MER aan te vullen met de maximale effecten op natuur en milieu van het huidige bestemmingsplan. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Allard van Leerdam
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bernheze

Bevoegd gezag
Gemeente Bernheze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018