2572. Ontwikkeling Schiekadeblok, Rotterdam

Weena Boulevard CV wil binnen de stedenbouwkundige ontwikkeling Rotterdam Central District het Schiekadeblok ontwikkelen. De ontwikkeling betreft de realisatie van in totaal 240.000 m2 bvo voorzieningen, kantoren en woningen. Om de ontwikkeling van het Schiekadeblok mogelijk te maken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te wijzigen. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. De gemeenteraad van Rotterdam is bevoegd gezag.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-07-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-07-2011 Aankondiging start procedure
08-07-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-10-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

• een beschrijving van het voornemen en de alternatieven gebaseerd op de maximale mogelijkheden (inclusief wijzigingsbevoegdheden) van het bestemmingsplan;
• inzicht in de fasering en tijdelijke effecten van het voornemen;
• een beschrijving van de bestaande situatie voor en de effecten van het voornemen en de alternatieven op verkeer, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en leefbaarheid;
• inzicht in de mogelijkheden die het voornemen biedt voor het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Rotterdam op het gebied van klimaatbeleid, duurzaamheid en verkeers- en milieubeleid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 08 aug 2017