2539. Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Rijswijk

De gemeente Rijswijk stelt een structuurvisie op voor de omgeving van de Prinses Beatrixlaan. Hiermee wil de gemeente in het gebied : een oplossing genereren voor de verkeersproblematiek; de kwaliteit van de leefomgeving verhogen; nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Ten behoeve van de besluitvorming over de structuurvisie is een planMER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-08-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER signaleerde de Commissie tekortkomingen die zij essentieel acht voor besluitvorming. Zij heeft dit verwoord in een voorlopig toetsingsadvies (d.d. 16 juni 2011, rapportnummer 2539-27). Vervolgens heeft de Commissie haar advisering tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren.

Op 23 augustus 2011 is de Commissie geïnformeerd dat het college van Burgemeester en wethouders de Structuurvisie en het bijbehorende planMER Prinses Beatrixlaan Rijswijk heeft teruggetrokken; er wordt dus geen aanvullende informatie aangeleverd. De Commissie heeft daarom op 24 augustus 2011 het voorlopige advies, ongewijzigd, als definitief toetsingsadvies uitgebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
ing. Stefan Jak
ir. Joep Lax
dr. Michiel van Pelt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rijswijk

Bevoegd gezag
Gemeente Rijswijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018